Inštalácia koreňového certifikátu CA PSCA

Na tejto stránke nájdete návod ako si nainštalovať koreňový certifikát CA PSCA.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

Microsoft Windows

 1. Prejdite do časti Dokumenty / Certifikáty CA. Stiahnite a uložte si koreňový certifikát CA PSCA (zvoľte certifikát PSCA CA2 - sha256) vo formáte DER.

 2. Prejdite do zložky Stiahnuté, kde sa Vám uložil certifikát (súbor s názvom psca_ca2.der).

  Inštaláciu koreňového certifikátu spustíte dvojklikom an súbor .der a potvrďte tlačidlom Otvoriť (Open)

 3. V okne Certifikát (Certificate) kliknite na tlačidlo Inštalovať certifikát… (Install Certificate…).

  Spustí sa Sprievodca importom certifikátov.

  Prepnite priestor na uloženie koreňového certifikátu na voľbu “Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore” a cez tlačidlo Prehľadávať…(Browse…) vyberte zo zoznamu úložisko Dôveryhodné koreňové certifikačné autority (Trusted Root Certificate Authorites) a potvrďte tlačidlom OK

macOS

 1. Prejdite do časti Dokumenty / Certifikáty CA. Stiahnite a uložte si koreňový certifikát CA PSCA (zvoľte certifikát PSCA CA2 - sha256) vo formáte DER.

 2. Inštaláciu koreňového certifikátu spustíte dvojklikom an súbor .der

 3. V okne Pridať Certifikáty (Add Certificates) nastavte klúčenku na Systém a kliknite na tlačidlo Pridať (Add).

 4. Otvorte si aplikáciu Kľúčenka (Keychain Access) a vyhľadajte si certifikát PSCA CA2.

  Vyberte certifikát PSCA CA2 a potom vyberte Súbor > Informácie. Zobrazí sa vyskakovacie okno s vlastnosťami certifikátu.


 5. Kliknutím na trojuholník odkrytia Dôvery zobrazte pravidlá dôveryhodnosti certifikátu.

  Nastavte prvú vlastnosť dôvery: Pri použítí tohto certifikátu(When using this certificate) na hodnotu Vždy dôverovať(Always Trust).

  MacOS Kľúčenka

Linux

Návod pre webový prehliadač Mozilla Firefox

 1. Prejdite do časti Dokumenty / Certifikáty CA. Stiahnite a uložte si koreňový certifikát CA PSCA (zvoľte certifikát PSCA CA2 - sha256) vo formáte DER.

 2. Otvorte si webový prehliadač Mozilla Firefox a prejdite do časti Možnosti / Spresnenie / Šifrovanie / Certifikáty / tlačidlo Certifikáty

 3. V okne pre Správu certifikátov nastavte úložisko na Autority a kliknite na tlačídlo Importovať…

  Vyberte koreňový certifikát PSCA CA2 z disku počítača.

 4. Zaškrtnite všetky min. účel dôveryhodnosti “Dôverovať tejto certifikačnej autorite pri identifikácií serverov." a potvrďte pridanie tlačidlom OK.