O nás

Prevádzkovateľom Prvej Slovenskej Certifikačnej Autority (PSCA) je spoločnosť Viasec, s.r.o.

PSCA je kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (TSA PSCA), ktorá spĺňa požiadavky Nariadenie eIDAS a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách.

PSCA sa stal držiteľom Osvedčenia o akreditácii, ktoré pod reg. č. ACA-003/2004 vydal Národný bezpečnostný úrad SR dňa 15. júna 2005.

Dňa 1. júla 2016 sa PSCA stala kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb na základe certifikátu TÜV.

PSCA dňa 26. júna 2019 úspešne absolvovala audit eIDAS. Aktuálne platný certifikát:

PSCA TUV certifikat TSA eIDAS 2019-2021 SK PSCA TUV certifikat TSA eIDAS 2019-2021 SK

Súvisiace témy:

Kontakt

Aktuality

Legislatíva