Aktuality

Nový zákon o elektronickom podpise 
Dňa 20. septembra 2016 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“)
Nariadenie eIDAS 
V súvislosti s uplatnením Nariadenia eIDAS upozorňujeme na zmenu zaužívaných termínov v dokumentácií PSCA.