Export verejného kľúča certifikátu

Na tejto stránke nájdete návod ako si vyexportovať verejnú časť certifikátu (verejný kľúč) zo systémového úložiska certifikátov v operačnom systéme Microsoft Windows a z webového prehliadača Mozilla Firefox.

Nasledujúce operácie môžu vyžadovať administrátorské pravá. Ak tieto práva nevlastníte, kontaktujte vášho administrátora systému.

Microsoft Windows a webový prehliadač Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome a Opera.

  1. Prejdite do systémového úložiska certifikátov cez Štart (alebo logo Windows) > Ovládacie panely > Sieť a Internet > Možnosti siete Internet > Obsah >Certifikáty > Osobné

  2. Vyberte zo zoznamu certifikát a zvoľte Exportovať > Ďalej > Neexportovať súkromný (privátny) kľúč > vyberte formát certifikátu a pokračujte Ďalej > zadajte názov súboru a cestu a pokračujte Ďalej … Dokončiť

Microsoft Windows, Linux, Mac a webový prehliadač Mozilla Firefox

  1. V internetovom prehliadačí Mozilla Firefox prejdite do úložiska certifikátov cez Nástroje (Menu) > Možnosti > Spresnenie > Certifikáty > Zobrazisť certifikáty > Vaše certifikáty

  2. Vyberte zo zoznamu certifikát a zvoľte Zobraziť … > prepnite sa na kartu Podrobnosti > vyberte certifikát a zvoľte Exportovať > zadajte názov súboru a vyberte formát certifikátu > Uložiť