Návod ako si nastaviť prístup k službe časovej pečiatky v podpisovej aplikácií QSign

Služba časovej pečiatky poskytuje presný dátum a čas, ktorý aplikácia vloží do elektronického podpisu. Nastavenie služby môže vyžadovať administrátorské práva.

Nastavenie časovej pečiatky

 1. Spustite si aplikáciu ARDACO QSign qsign ikona

 2. Zvoľte Nástroje > Nastavenie > Časové pečiatky

 3. Na vytvorenie predvoľby nastavenia časovej pečiatky kliknite na ikonu zelené plusko ikona plus

 4. Vyplňte nasledovné polia:

  Názov predvoľby : TSA PSCA
  Adresa servera časových pečiatok : https://tsa.psca.sk/cgi-bin/ts.pl
  OID politika : 1 3 6 1 4 1 16043 3 4 1
  Certifikát a privátny kľúč : Pre nastavenie cesty k certifikátu (súbor „certifikat.pem“, ktorý ste prijali od pracovníka RA) a k privátnemu kľúču (súbor „kluc.pem“) stlačte tlačidlo Prehľadávať …
  QSign nastavenie TSA PSCA
 5. Predvoľbu uložte stlačením Uložiť

Pridanie časovej pečiatky do elektronického podpisu

 1. Časovú pečiatku pridáte do elektronického podpisu v okne Nastavenie podpisu po otvorení dokumentu na podpísanie.

 2. Zaškrnite voľbu Vložiť časovú pečiatku

  QSign pridanie casovej peciatky