Ako overiť elektronický podpis v dokumente PDF

Otvoríte elektronický podpísaný dokument PDF (napr. elektronickú faktúru) a zobrazuje sa informácia o problémoch s podpisom (autor podpisu je neznámy)?

Nakoľko elektronické dokumenty sú podpísané certifikačnou autoritou CA PSCA, program Acrobat Reader ju nepozná. Na to, aby ste si mohli overiť dôveryhodnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF, musíte zabezpečiť vzťah dôvery voči certifikátu PSCA, resp. ku konkrétnemu držiteľovi certifikátu.

  1. Otvorte elektronicky podpísaný dokument PDF a vľavo vyberte záložku Podpisy (Signatures) a zvoľte možnosť Detaily certifikátu … ( Certificate Details …)

  2. Zvoľte certifikát koreňovej certifikačnej autority CA PSCA (napr. PSCA CA2) a vyberte záložku Dôveryhodnosť (Trust). V tejto záložke potom zvoľte možnosť Pridať k dôveryhodným identitám … (Add to Trusted Certificates…)

    !! Pred potvrdením certifikátu k dôveryhodným identitám odporúčame, aby ste si overili detail daného certifikátu s informáciami publikovanými na stránkach PSCA o koreňových certifikátoch PSCA. Viac informácií v časti Certifikát PSCA.

    Na potvrdzovacej obrazovke zvoľte možnosť OK.

  3. V okne Importovať nastavenia kontaktu, zaškrtnite možnosť Použiť tento certifikát … (ak nebola zaškrtnutá) a potvrďte OK.

  4. Na záver po vykonaní zmien v nastavení opätovne overte elektronický podpis v dokumente PDF aktualizujte dokument kliknutím na Overiť všetko (Validate All). Overenie prosím potvrdte OK

    V prípade správneho nastavenia sa Vám zobrazí informácia o platnosti elektronického podpisu v danom dokumente PDF.