Archív certifikátov PSCA

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné si najskôr nainštalovať jej koreňové certifikáty.

TSA PSCA - Služba kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

PSCA TSA1 2020 (vydavateľ PSCA CA2): Sériové číslo: 1216573197081820083 (0x10e222e08752bbb3), Platnosť od 09.03.2020 08:58:01 GMT do 10.03.2023 08:58:01 GMT

PSCA TSA1 2020 Certifikáty
SHA-1 = 296672442b5b690f9f0251cb9c65641d7adc8339 DER
SHA-1 = 38c5a67d396ad84b355a74fa983bbb1f71e53218 PEM
SHA-1 = d260486ced60edf3cc9b45f9cc2c644ab58081c1 TXT
SHA-1 = fd5fcf17b7df1372f717f90ad1fc0a136725c25e p7c

PSCA TSA2 2020 (vydavateľ PSCA CA2): Sériové číslo: 2164996242814698550 (0x1e0b9c9cb9068436), Platnosť od 09.03.2020 08:58:33 GMT do 10.03.2023 08:58:33 GMT

PSCA TSA2 2020 Certifikáty
SHA-1 = 41b5e2574c47c76f3d0c63e5e6868a3db897423e DER
SHA-1 = cd33ca75f9564824e51be225f81592c6991085f7 PEM
SHA-1 = 48d0493fc2cd0d1d99fb78356515ff629a7a249d TXT
SHA-1 = 8def5d0847c0b5a71677040bc5a72f4e487a0eb0 p7c

PSCA TSA2 2018 (vydavateľ SNCA2 ) : Sériové číslo: 31039 (0x793f), Platnosť od 19.04.2018 09:11:00 GMT do 19.04.2020 09:10:57 GMT

PSCA TSA2 2018 Certifikáty
SHA-1 = 50b33460379e44b68879a20ee07dc5a1921afa6f DER
SHA-1 = 214761c90ad0c6e79b20f24092436dc51e1c215a PEM
SHA-1 = E4ddeefed68cba2c820135e775ddc710acd60fbe TXT
SHA-1 = 82926bb24f4e354e9eb70a329e3dfcb84e25ad79 P7C

PSCA TSA 2017 (vydavateľ SNCA2 ) : Sériové číslo: 30830 (0x786e), Platnosť od 10.11.2017 09:26:12 GMT do 10.04.2020 08:26:09 GMT

PSCA TSA 2017 Certifikáty
SHA-1 = 581525c993a6cedda0d1f73e6a3e101e598fc710 DER
SHA-1 = b4ab84b0158540d63c2bc79b362dd923c95c7727 PEM
SHA-1 = b238873b8d4ced50e01a50738181edbfc93771ac TXT
SHA-1 = 7f32c25be94dc0299b5579d52376e05d781c78b9 P7C

PSCA (TSA2012) (vydavateľ SNCA2 ) : Sériové číslo: 23324 (0x5b1c), Platnosť od 20.12.2012 09:17:26 GMT do 20.12.2017 09:17:23 GMT

PSCA (TSA2012) Certifikáty
SHA-1 = fe80396020b076f22998e9d4815262207fed2362 DER
SHA-1 = a7973def1fc59ca2a1f9fc6185e991cb6120ccd7 PEM
SHA-1 = 78e66506396693e17701e2e6af7a73b392057139 TXT
SHA-1 = 7931671237f7f030260a82d89fbae7e77bf1f84b P7C

PSCA (TSA2010) (vydavateľ SNCA2 ) : Sériové číslo: 20603 (0x507b), Platnosť od 28.12.2010 09:36:50 GMT do 28.12.2012 09:36:44 GMT

PSCA (TSA2010) Certifikáty
SHA-1 = ecec923d8b40c47d3e759b509a496a9467fae7e9 DER
SHA-1 = e9edb2e1aa4494636d143cfa30733a0e56cfaaa9 PEM
SHA-1 = 58d312936e5642bf77dca3313749f28f3bca92f5 TXT
SHA-1 = b72c19ee3d6d7e7235b99c12300e2567c0e7c7aa P7C

Pre správnu funkčnosť služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj certifikát SNCA2 certifikačnej autority CA SNCA a koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3 .

ACA PSCA - Kvalifikované a mandátne certifikáty

PSCA3 (vydavateľ KCA NBÚ SR 3 ) : Sériové číslo: 914 (0x392), Platnosť od 22.06.2011 12:43:52 GMT do 22.06.2021 12:41:44 GMT

PSCA3 Certifikáty
SHA-1 = 74cdcff29243f08b07f20d78cfe27cd6d8213e79 DER
SHA-1 = e297f513cb280f518d03832c7dc84348274f30c5 PEM
SHA-1 = c6e7519eac2ab3276d1cc734ed2f3221799f9143 TXT
SHA-1 = 534e2db12fe32a1c60bc3d44547010bc612ba813 P7C

PSCA2 (vydavateľ KCA NBÚ SR 3 ) : Sériové číslo: 274 (0x112), Platnosť od 22.12.2009 08:42:45 GMT do 22.12.2019 08:42:20 GMT

PSCA2 Certifikáty
SHA-1 = 2bdb998546c6f1cb1c4a170af7b36599087ab9f1 DER
SHA-1 = 19098a8eb8aec36e8607f520f44a318fafeee63e PEM
SHA-1 = 226f84eca3924afe7b91e3b598fbf44574e27be9 TXT
SHA-1 = 33f8caa6c317711e1de05f73d19bdfa99ebe52f0 P7C

PSCA (vydavateľ KCA NBÚ SR 3 ) : Sériové číslo: 4518 (0x11a6), Platnosť od 27.07.2005 06:29:48 GMT do 27.07.2014 06:28:38 GMT

PSCA Certifikáty
SHA-1 = ab0b3fac7440dbcae3a004b28fe788e303b8e830 DER
SHA-1 = ce66806884bc4b18d54dad823dc0d04447ddda4b PEM
SHA-1 = 51b304d678993f727525035ac15c464b67e31465 TXT
SHA-1 = 3bcf197d62fa1eb3eb5bc156e799ffc386134cbf P7C

V prípade, že chcete overiť kvalifikovaný alebo mandátny certifikát je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3 .

CRL pre kvalifikované a mandátne certifikáty
Archív všetkých vydaných CRL pre ACA PSCA Archív

V prípade, že chcete overiť kvalifikovaný alebo mandátny certifikát je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3 .

CA PSCA - Komerčné (osobné) certifikáty a SSL certifikáty pre server

PSCA CA2 (sha256) : Sériové číslo: 4D FD EB CB CB 0D 9E F5, Platnosť od 12.04.2013 06:42:40 2013 GMT do 12.04.2023 06:42:40 2023 GMT

PSCA CA2 Certifikáty
SHA-1 = a54124360083f1bc1a116c5e7205b652534d31b6 DER
SHA-1 = 598bde818960aa5565bced6a5701bbd85cb5d496 PEM
SHA-1 = 81841934c55fd79ab09040859f5c88e428d11787 TXT

PSCA CA1 (sha1) : Sériové číslo: 18 60 E6 06 B5 17 43 A9, Platnosť od 12.04.2013 06:15:54 GMT do 12.04.2023 06:15:54 2023 GMT

PSCA CA1 Certifikáty
SHA-1 = d60171df7436bbdc1c8f465bc140caff35c298c9 DER
SHA-1 = 35b7c199f815b66188c2044bb8ad9a903cc97a64 PEM
SHA-1 = ace0c6a5304488212dd1c53d38b6aaf70de7fd41 TXT
CRL pre komerčné (osobné) certifikáty a SSL certifikáty pre server
Archív všetkých vydaných CRL pre CA PSCA Archív