Elekronický podpis

Elektronický podpis umožňuje rovnaké postavenie elektronického a papierového dokumentu. Predstavuje alternatívu tradičného ručného podpisu v on-line transakciách.

Úlohou elektronického podpisu je potvrdiť, že podpisujúci je skutočne ten, za ktorého sa vydáva a že súhlasí s obsahom podpísaného dokumentu.

Elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať požiadavky zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

Súvisiace témy:

Kvalifikovaný elektronický podpis