Produkty

razitko

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

"Zaručený čas pre vaše dokumenty"

Elektronická časová pečiatka môže v elektronickej komunikácii nahradiť klasickú pečiatku s údajmi odoslania a podací lístok z pošty.

PSCA je kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (TSA PSCA),

ktorá spĺňa požiadavky Nariadenie eIDAS a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách.

Služba kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky PSCA je kvalifikovaná dôveryhodná služba, ktorá spĺňa požiadavky eIDAS

a je zverejnená v zozname dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL)

EU Trusted List Browser alebo EU Trust Service status List (TSL) Analysis Tool .

EU trust mark eIDAS logo