Produkty

razitko

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

"Zaručený čas pre vaše dokumenty"

Elektronická časová pečiatka môže v elektronickej komunikácii nahradiť klasickú pečiatku s údajmi odoslania a podací lístok z pošty.

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka je kvalifikovaná dôveryhodná služba a spĺňa požiadavky eIDAS a je zverejnená v dôveryhodnom zozname EU Trust Service status List .

EU trust mark eIDAS logo