Produkty PSCA

Elektronický podpis

Bezpečne, pohodlne a moderne

Komerčný osobný certifikát PSCA umožňuje digitálne podpisovať a šifrovať elektronickú poštu.


Kvalifikovaný elektronický podpis

Komunikácia s verejnou správou bez čakania v radoch

Na právne úkony podpísané KEP a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.


Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Zaručený čas pre vaše dokumenty

Elektronická časová pečiatka môže v elektronickej komunikácii nahradiť klasickú pečiatku s údajmi odoslania a podací lístok z pošty.