O nás

Prevádzkovateľom Prvej Slovenskej Certifikačnej Autority (PSCA) je spoločnosť Viasec, s.r.o.

PSCA je kvalifikovaný poskytovateľ dôveryhodnej služby vyhotovovania kvalifikovaných elektronických časových pečiatok (TSA PSCA), ktorá spĺňa požiadavky Nariadenie eIDAS a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách.

PSCA sa stala držiteľom Osvedčenia o akreditácii, ktoré pod reg. č. ACA-003/2004 vydal Národný bezpečnostný úrad SR dňa 15. júna 2005.

PSCA NBU osvedcenie o akreditacii 2005 PSCA NBU osvedcenie o akreditacii 2005

Dňa 1. júla 2016 sa PSCA stala kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb na základe certifikátu TÜV.

PSCA TUV certifikat TSA eIDAS 2017-2019 SK PSCA TUV certifikat TSA eIDAS 2017-2019 SK

Dňa 13. mája 2019 PSCA úspešne absolvovala audit eIDAS. Certifikát platný od 26. júna 2019:

PSCA TUV certifikat TSA eIDAS 2019-2021 SK PSCA TUV certifikat TSA eIDAS 2019-2021 SK

Dňa 10. mája 2021 PSCA úspešne absolvovala audit eIDAS. Certifikát platný od 26. júna 2021 PDF :

PSCA TUV certifikat TSA eIDAS 2021-2023 SK PSCA TUV certifikat TSA eIDAS 2021-2023 SK

Súvisiace témy:

Kontakt

Aktuality

Legislatíva