Certifikáty TSA a CA

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné si najskôr nainštalovať jej koreňové certifikáty.

TSA PSCA - Služba kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

PSCA TSA1 2020 (vydavateľ PSCA CA2): Sériové číslo: 1216573197081820083 (0x10e222e08752bbb3), Platnosť od 09.03.2020 08:58:01 GMT do 10.03.2023 08:58:01 GMT

PSCA TSA1 2020 Certifikáty
SHA-1 = 296672442b5b690f9f0251cb9c65641d7adc8339 DER
SHA-1 = 38c5a67d396ad84b355a74fa983bbb1f71e53218 PEM
SHA-1 = d260486ced60edf3cc9b45f9cc2c644ab58081c1 TXT
SHA-1 = fd5fcf17b7df1372f717f90ad1fc0a136725c25e p7c

PSCA TSA2 2020 (vydavateľ PSCA CA2): Sériové číslo: 2164996242814698550 (0x1e0b9c9cb9068436), Platnosť od 09.03.2020 08:58:33 GMT do 10.03.2023 08:58:33 GMT

PSCA TSA2 2020 Certifikáty
SHA-1 = 41b5e2574c47c76f3d0c63e5e6868a3db897423e DER
SHA-1 = cd33ca75f9564824e51be225f81592c6991085f7 PEM
SHA-1 = 48d0493fc2cd0d1d99fb78356515ff629a7a249d TXT
SHA-1 = 8def5d0847c0b5a71677040bc5a72f4e487a0eb0 p7c

Pre správnu funkčnosť služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky je potrebné overovať certifikáty časovej pečiatky podľa dôveryhodného zoznamu publikovaného NBÚ SR.

CA PSCA - Komerčné (osobné) certifikáty a SSL certifikáty pre server

PSCA CA2 (sha256) : Sériové číslo: 4D FD EB CB CB 0D 9E F5, Platnosť od 12.04.2013 06:42:40 2013 GMT do 12.04.2023 06:42:40 2023 GMT

PSCA CA2 Certifikáty
SHA-1 = a54124360083f1bc1a116c5e7205b652534d31b6 DER
SHA-1 = 598bde818960aa5565bced6a5701bbd85cb5d496 PEM
SHA-1 = 81841934c55fd79ab09040859f5c88e428d11787 TXT

PSCA CA1 (sha1) : Sériové číslo: 18 60 E6 06 B5 17 43 A9, Platnosť od 12.04.2013 06:15:54 GMT do 12.04.2023 06:15:54 2023 GMT

PSCA CA1 Certifikáty
SHA-1 = d60171df7436bbdc1c8f465bc140caff35c298c9 DER
SHA-1 = 35b7c199f815b66188c2044bb8ad9a903cc97a64 PEM
SHA-1 = ace0c6a5304488212dd1c53d38b6aaf70de7fd41 TXT

Archív všetkých exspirovaných certifikátov PCSA je dostupný odkaz na archív