Bezpečnostná politika CA PSCA

Bezpečnostná politika PSCA stanovuje spôsoby, ciele a opatrenia slúžiace na zaručenie bezpečnosti certifikačnej autority PSCA v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, ktoré sa zaoberajú aspektami bezpečnosti.

Bezpečnostná politika ustanovuje požiadavky na ochranu citlivých skutočností v najširšom zmysle slova, ktoré sa týkajú prevádzkovania certifikačnej autority, povinností jej pracovníkov ohľadom bezpečnosti a zodpovednosti za dodržovanie bezpečnostnej politiky.

Bezpečnostná politika PSCA poskytuje základ pre riadiacu zložku PSCA Autoritu pre správu politiky (Policy Management Authority) na vybudovanie, udržovanie a kontrolu bezpečnosti certifikačnej autority.

Bezpečnosť CA PSCA je založená na týchto ťažiskových skutočnostiach:

Bezpečnostná politika PSCA je konkretizovaná v celom rade interných dokumentov PSCA, ktoré sú kvôli charakteru citlivých informácií, ktoré obsahujú, neverejnými materiálmi.

Súvisiace témy:

Certifikačné poriadky a politiky