Archív certifikátov PSCA

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné si najskôr nainštalovať jej koreňové certifikáty.

TSA PSCA - Služba kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

PSCA (vydavateľ SNCA2) : Sériové číslo: 5B1C, Platnosť od 20.12.2012 09:17:26 GMT do 20.12.2017 09:17:23 GMT

PSCA (2012 - 2017) Certifikáty
SHA-1 = fe80396020b076f22998e9d4815262207fed2362 DER
SHA-1 = a7973def1fc59ca2a1f9fc6185e991cb6120ccd7 PEM
SHA-1 = 7931671237f7f030260a82d89fbae7e77bf1f84b p7c

PSCA (vydavateľ SNCA2) : Sériové číslo: 507B, Platnosť od 28.12.2010 09:36:50 GMT do 28.12.2012 09:36:44 GMT

PSCA (2010 - 2012) Certifikáty
SHA-1 = ecec923d8b40c47d3e759b509a496a9467fae7e9 DER
SHA-1 = e9edb2e1aa4494636d143cfa30733a0e56cfaaa9 PEM
SHA-1 = b72c19ee3d6d7e7235b99c12300e2567c0e7c7aa p7c

Pre správnu funkčnosť služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj certifikát SNCA2 certifikačnej autority CA SNCA a koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3.

ACA PSCA

Kvalifikované a mandátne certifikáty
Archív všetkých exspirovaných certifikátov ACA PSCA Archív

V prípade, že chcete overiť kvalifikovaný alebo mandátny certifikát je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3.

CA PSCA

Komerčné (osobné) certifikáty a SSL certifikáty pre server
Archív všetkých exspirovaných certifikátov CA PSCA Archív