Archív certifikátov PSCA

Pre správnu funkčnosť služieb PSCA je nevyhnutné si najskôr nainštalovať jej koreňové certifikáty.

TSA PSCA - Služba kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky

PSCA TSA2 2018 (vydavateľ SNCA2 ) : Sériové číslo: 31039 (0x793f), Platnosť od 19.04.2018 09:11:00 GMT do 19.04.2020 09:10:57 GMT

PSCA TSA2 2018 Certifikáty
SHA-1 = 50b33460379e44b68879a20ee07dc5a1921afa6f DER
SHA-1 = 214761c90ad0c6e79b20f24092436dc51e1c215a PEM
SHA-1 = E4ddeefed68cba2c820135e775ddc710acd60fbe TXT
SHA-1 = 82926bb24f4e354e9eb70a329e3dfcb84e25ad79 p7c

PSCA TSA 2017 (vydavateľ SNCA2 ) : Sériové číslo: 30830 (0x786e), Platnosť od 10.11.2017 09:26:12 GMT do 10.04.2020 08:26:09 GMT

PSCA TSA 2017 Certifikáty
SHA-1 = 581525c993a6cedda0d1f73e6a3e101e598fc710 DER
SHA-1 = b4ab84b0158540d63c2bc79b362dd923c95c7727 PEM
SHA-1 = b238873b8d4ced50e01a50738181edbfc93771ac TXT
SHA-1 = 7f32c25be94dc0299b5579d52376e05d781c78b9 p7c

PSCA (TSA2012) (vydavateľ SNCA2 ) : Sériové číslo: 5B1C, Platnosť od 20.12.2012 09:17:26 GMT do 20.12.2017 09:17:23 GMT

PSCA (2012 - 2017) Certifikáty
SHA-1 = fe80396020b076f22998e9d4815262207fed2362 DER
SHA-1 = a7973def1fc59ca2a1f9fc6185e991cb6120ccd7 PEM
SHA-1 = 7931671237f7f030260a82d89fbae7e77bf1f84b p7c

PSCA (TSA2010) (vydavateľ SNCA2 ) : Sériové číslo: 507B, Platnosť od 28.12.2010 09:36:50 GMT do 28.12.2012 09:36:44 GMT

PSCA (2010 - 2012) Certifikáty
SHA-1 = ecec923d8b40c47d3e759b509a496a9467fae7e9 DER
SHA-1 = e9edb2e1aa4494636d143cfa30733a0e56cfaaa9 PEM
SHA-1 = b72c19ee3d6d7e7235b99c12300e2567c0e7c7aa p7c

Pre správnu funkčnosť služby kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj certifikát SNCA2 certifikačnej autority CA SNCA a koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3 .

ACA PSCA

Kvalifikované a mandátne certifikáty
Archív všetkých CRL ACA PSCA Archív

V prípade, že chcete overiť kvalifikovaný alebo mandátny certifikát je potrebné, aby ste mali nainštalovaný aj koreňový certifikát KCA NBÚ SR 3 .

CA PSCA

Komerčné (osobné) certifikáty a SSL certifikáty pre server
Archív všetkých CRL CA PSCA Archív