EP - Žiadost o vydanie osobného certifikátu

Tu si môžete stiahnúť aktuálnu verziu formulára “Žiadosť o vydanie osobného certifikátu PSCA” pre elektronický podpis vo formáte DOC a PDF určeného pre následné offline vyplnenie.

  • Súhlas organizácie s vydaním osobného certifikátu DOC | PDF (ver. 2.1, 1.4.2015)