KEP - Žiadosť o zrušenie kvalifikovaného certifikátu

Tu si môžete stiahnuť aktuálnu verziu formuláru “Žiadosť o zrušenie kvalifikovaného certifikátu PSCA” pre kvalifikovaný elektronický podpis vo formáte DOC alebo PDF určeného pre následné offline vyplnenie.

  • Žiadost o zrušenie kvalifikovaného certifikátu DOC | PDF (ver. 2.4, 21.4.2017)