Nový zákon o elektronickom podpise

Dňa 20. septembra 2016 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dôveryhodných službách“).

Jeho účinnosťou stratil platnosť starý zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky sa nachádzajú v denne aktualizovanom právnom a informačnom portáli Slov-Lex, ktorý je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a verejnosti je voľne dostupný.